Zastupitelé města Ústí nad Orlicí zakázali hazard na území města, ovšem s regulací v čase

Již na svém druhém zasedání, prvním pracovním, zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí vyhlášky, která reguluje provoz výherních automatů na území města tak, že se nové stroje schvalovat nebudou a ty stávající mohou být dále provozovány po dobu na kterou jsou povoleny.
Jak tomu rozumět ?
Herny v našem městě budou dál minimálně pět let. Jen automatů v nich bude postupně ubývat. Městští zákonodárci také spoléhají na nový loterijní zákon, který by nastavil pravidla stejná a přísná v celé zemi. Nechtějí příliš razantně omezit tento sektor podnikání a chtějí jen postupně snižovat příjem z hazardu do městské pokladny.
Nás trápí především to, že referendum, které proběhlo, bylo o nulové toleranci – okamžitém zákazu hazardu. K tomuto kroku se ale zastupitelstvu nechce a nenavrhla ho ani Rada města. Přesto se o něm alespoň hlasovalo formou pozměňujícího návrhu, ovšem podpořilo ho pouhých 7 městských poslanců.
My, jako nepolitická iniciativa, jsme zklamáni z toho, že zastupitelé nenašli odvahu reflektovat výsledek referenda a zvážit jak morální aspekt tak i sociální dopad dalších let fungování hazardu v našem městě. Místo něj se diskutovaly procedurální záležitosti a na jednání byli přizvání zástupci hazardní lobby.

Dva dny před Vánocemi jsme se sešli k reflexi celého našeho půlročního snažení a velmi kladně jsme hodnotili referendum jako zkušenost přímé demokracie pro voliče, otevření této ožehavé otázky a její debatování se zapojením veřejnosti, škol a médií, jakož i vysokou účast u samotného plebiscitu (nejvyšší z českých měst). Pojmenovali jsme si jak nevyužité příležitosti tak i další postup. Jsme rozhodnuti téma škodlivosti gamblingu a hazardního průmyslu nadále připomínat, dohlížet na účinné naplňování vyhlášky – a v případě že se ukáží naděje na vyřešení hazardu přijetím nového loterijního zákona jako liché, jsme připraveni znovu vrátit téma regulace hazardu do zastupitelstva, případně navrhnout další formy regulace.
Zároveň děkujeme všem, kdo se do celého dobrodružství zapojili – minulým i současným zastupitelům a radním, veřejně činným osobnostem města, ředitelům škol a učitelům, studentům, dobrovolníkům a aktivistům, spolkům a občanským sdružením, církvím, nadaci VIA a velký dík patří i médiím, které poskytly kauze prostor.
Pro nás, hybatele této aktivity, bylo posledních 6 měsíců náročných, děkujeme našim rodinám za podporu a vám všem, kteří jste nám vyjádřili svou podporu děkujeme za vaši účast. Jde o naše město a cítíme potřebu vést debatu o tom, jak bude vypadat.
Za iniciativu Hazardu Stop v Ústí nad Orlicí
Dan Dostrašil

Advertisements

Referendum v Ústí nad Orlicí proběhlo

Referendum skončilo, hlasy sečteny: 34,375 procenta. O vlásek nám utekla účast 35 procent voličů, aby bylo referendum závazné. To je hranice, kterou stanovili zákonodárci.
Přestože jsme nedosáhli na tuto lidmi stanovenou rysku, naše úsilí nebylo nadarmo. Otevřeli jsme bolavé místo našeho města a zastupitelé a tisíce voličů se k němu mohli vyjádřit. Spojili se lidé dobré vůle a nepolitická sdružení. Máme tu skupinu aktivistů, která slušně, s úctou a srozumitelně umí komunikovat s veřejností, médii a vedením města. Prostě naše město je lepší a to je příslib do budoucna, ať už na radnici usedne kdokoli. Všem voličům, dobrovolníkům i úředníkům města a členům komisí moc díky !

Někdo říká že referendum je neplatné. A asociací k tomu se nám v hlavě může objevit: zbytečné
Ale výsledek pod 35 procentní hranicí říká to, že NEZAVAZUJE zastupitele k jednání podle výsledku.
Nicméně naši kandidáti do zastupitelstva shodně deklarovali, že hazard je vážný problém a oni ho vyřeší (zdrženliví byli pouze v ODS a KSČM). Pokud tedy nedojde k velké koalici ODS a KSČM, bude vzkaz voličů orlickoústeckým referendem jistě zodpovězen.

Stanoviska lídrů vítězných stran ze září 2014:

PETR HÁJEK, dosavadní starosta, vítěz voleb za Oušťáky:

Petr Hájek.

Všichni víme, že v současné podobě je hazard provozován na základě platné legislativy ČR. Proto by se měl hazard systémově řešit změnou příslušných zákonů na úrovni parlamentu. Samozřejmě vnímám aktivity těch, kteří na problematiku hazardu v našem městě upozorňují a domáhají se jeho úplného zrušení, ale nevím, za jak velkou skupinu občanů mluví. Z těchto důvodů podporuji vyhlášení místního referenda s jednoznačnou otázkou. Hazard v Ústí nad Orlicí ANO nebo NE. Jedná se o zásadní rozhodnutí a každý občan by měl dostat možnost vyjádřit svůj názor.”

JIŘÍ ČEPELKA, ex-starosta a ex-poslanec, lídr Ústí 2014
Jiří Čepelka.
V Ústí nad Orlicí je celkem 188 výherních automatů. To je na velikost našeho města skutečně mnoho. Na provozování výherních automatů se nabaluje i další kriminalita, rušení nočního klidu, krádeže, vandalismus. Našemu sdružení Ústí 2014 není tato problematika lhostejná. Jsme pro úplný zákaz provozování výherních automatů na celém území města. Bezpečnost a klid ve městě pro nás znamenají více než příjem z hazardu do městské pokladny. Chybějící prostředky pak chceme nahradit z jiných zdrojů.

JIŘÍ PRECLÍK, lídr ČSSD, ředitel místního Červeného kříže
Jiří Preclík.
Otázka hazardu je velmi složitá, každý z nás má na ni jiný názor. Do hazardu nespadají pouze výherní automaty různých druhů, ale také sázení na sport, loterie, tomboly…
Problém, který řeší většina měst a obcí, jsou výherní automaty. V otázce výherních automatů jsem pro jejich úplný zákaz na území města. Hlavní důvody mého rozhodnutí jsou prevence (osoba nemůže začít hrát, když není kde) a sociální dopady na rodiny. Nutné je si však uvědomit, že hrací automaty nezmizí mávnutím kouzelného proutku přijetím obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Ústí nad Orlicí, ať už okamžitým nebo postupným zákazem. Přesto pevně věřím, že co možná v nejkratší době.

TOMÁŠ TEPLÝ – podnikatel ve stavebnictví, lídr Nezávislých s podporou TOP 09
Tomáš Teplý.
Hazard a drogy jsou závislosti. Závislosti stejně nebezpečné. Je tu jeden malý rozdíl: město, stát a společnost hrací automaty tolerují. Naše město s firmami provozujícími automaty v minulosti uzavřelo písemné smlouvy. Je nutné tyto smlouvy vypovědět, protože hazard a drogy jsou stejně nebezpečné.

A jak dopadlo referendum v číslech

K volbám šlo 44 procent lidí. A 34 procent šlo i k referendu. Ze všech konaných referend o hazardu v ČR máme zdaleka nejvyšší účast v tomto podzimním kole plebiscitů.

Z účastníků referenda 87 procent odpovědělo ANO – chceme hazard pryč.

V absolutních číslech chce zrušení hazardu (a bylo ochotno přijít) 3470 lidí, tedy 29,84 procent oprávněných voličů.

Toť výsledek referenda. Podrobnosti na úřední desce města zde.

Referendum v Ústí nad Orlicí je vyhlášeno !

Na návrh starosty města Petra Hájka vyhlásilo zastupitelstvo konání referenda o budoucnosti heren a výherních automatů v Ústí nad Orlicí.
Znění otázky a další informace najdete na městských stránkách: http://www.ustinadorlici.cz/mesto/?o=dokument-446

Setkání zastupitelstva předcházela demonstrace před hotelem Poprad, víc najdete v Deníku: zde a zde, video z regionální televize najdete zde.

Pro nás, z iniciativy HAZARDU STOP, vyhlášení referenda znamená rozvířit veřejnou debatu a dodávat informace které podpoří informovanost obyvatel.

První z těchto akcí byla panelová debata o gamblerství a hazardu, krátkou zprávu z webu gymnázia najdete zde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rozhodne se o konání /nekonání referenda !

Prosíme, přijďte podpořit konání referenda na 24. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Pozor, na začátku jednání seodsouhlasí pořad jednání a může se stát, že se jednání o referendum přesune na počátek jednání, i když na webu města i plakátech je až na konci !

(podrobný návrh: zde na FB)

 Místo konání:
Kulturní dům v Ústí nad Orlicí, Modrý salonek
Smetanova čp. 510

Termín konání:
pondělí 8. září 2014 od 15:00 hodin

Program:

1. Zadání regulačního plánu Perla 01

2. Majetkoprávní úkony

3. Finanční záležitosti

4. Obecně závazné vyhlášky

5. Místní referendum k otázce regulace hazardu

6. Různé

Výzva

Vážení občané města Ústí n.O.,

znepokojuje nás, že v našem městě je registrováno 13 heren a 166 výherních automatů (zdroj: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/monitoring/prehled-povolenych-zarizeni k 30.4.2014). Inspirují nás okolní města, Litomyšl a Vysoké Mýto, které se už rozhodly hazard ze svých měst vypudit. Nechceme nakonec zůstat posledním městem, kam se budou gambleři sjíždět. Naším cílem není vytlačení automatů z některých ulic nebo postupný zákaz, ale nulová tolerance: zavření všech heren k začátku roku 2015 na celém území.

Zastupitelé našeho města mají pravomoc hazard v Ústí nad Orlicí zakázat . Nejedná se o nikterak složitou záležitost, což dokazuje iniciativa okolních měst. Je tu jiný důvod – díky existenci aktivních heren posílá Ministerstvo financí do obecní kasy každoročně příjmy v řádu miliónů korun.
Rada města předloží na červnovém zastupitelstvu návrh na vypsání referenda, které umožní občanům města vyslovit se k dalšímu fungování heren v Ústí nad Orlicí. Chceme, aby referendum proběhlo společně s volbami do obecních zastupitelstev na podzim tohoto roku, aby byly minimalizovány náklady. Výsledky tohoto hlasování budou závazné pro nové, z voleb vzešlé vedení města.

Budeme prosazovat následující znění otázky pro podzimní referendum: “Požadujete, aby město Ústí nad Orlicí zakázalo provozování loterií a sázkových her, uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50,odst. 3, Zákona o loteriích a jiných podobných hrách,  t.j. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů, a jiných obdobných přístrojů na celém území města, včetně místních částí Černovír, Dolní Houžovec, Horní Houžovec, Hylváty, Kerhartice, Knapovec a Oldřichovice?”

Cílem naší iniciativy je informovat občany našeho města o tom, jak provozování heren ovlivňuje jednotlivce i celou městskou komunitu. Chceme zveřejnit, jaké finanční toky hazardem protékají a podělit se s občany o osudy těch, kdo hazardu propadli. K tomu využijeme internetové stránky, facebook, budeme zvát zajímavé hosty a pořádat veřejné diskuze a happeningy. Na rozdíl od majitelů automatů a provozovatelů heren nemáme finanční prostředky na tuto kampaň, nestojí za námi žádní sponzoři. Tato iniciativa vychází z našeho hlubokého přesvědčení, že hazard našemu městu neprospívá.

Obracíme se tímto prohlášením také na představitele dalších spolků, sdružení, škol a jiných společenství s nabídkou připojení se k této iniciativě. Uvítáme rovněž dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoci s přípravou. Prosíme také naše spoluobčany o zaslání vlastních zkušeností s projevy důsledků hazardu v našem městě. Pište nám prosím na email: hazardustop@seznam.cz

Děkujeme za Váš přínos k pozitivní změně.

V Ústí nad Orlicí 7. května 2014