Výzva

Vážení občané města Ústí n.O.,

znepokojuje nás, že v našem městě je registrováno 13 heren a 166 výherních automatů (zdroj: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/monitoring/prehled-povolenych-zarizeni k 30.4.2014). Inspirují nás okolní města, Litomyšl a Vysoké Mýto, které se už rozhodly hazard ze svých měst vypudit. Nechceme nakonec zůstat posledním městem, kam se budou gambleři sjíždět. Naším cílem není vytlačení automatů z některých ulic nebo postupný zákaz, ale nulová tolerance: zavření všech heren k začátku roku 2015 na celém území.

Zastupitelé našeho města mají pravomoc hazard v Ústí nad Orlicí zakázat . Nejedná se o nikterak složitou záležitost, což dokazuje iniciativa okolních měst. Je tu jiný důvod – díky existenci aktivních heren posílá Ministerstvo financí do obecní kasy každoročně příjmy v řádu miliónů korun.
Rada města předloží na červnovém zastupitelstvu návrh na vypsání referenda, které umožní občanům města vyslovit se k dalšímu fungování heren v Ústí nad Orlicí. Chceme, aby referendum proběhlo společně s volbami do obecních zastupitelstev na podzim tohoto roku, aby byly minimalizovány náklady. Výsledky tohoto hlasování budou závazné pro nové, z voleb vzešlé vedení města.

Budeme prosazovat následující znění otázky pro podzimní referendum: “Požadujete, aby město Ústí nad Orlicí zakázalo provozování loterií a sázkových her, uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50,odst. 3, Zákona o loteriích a jiných podobných hrách,  t.j. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů, a jiných obdobných přístrojů na celém území města, včetně místních částí Černovír, Dolní Houžovec, Horní Houžovec, Hylváty, Kerhartice, Knapovec a Oldřichovice?”

Cílem naší iniciativy je informovat občany našeho města o tom, jak provozování heren ovlivňuje jednotlivce i celou městskou komunitu. Chceme zveřejnit, jaké finanční toky hazardem protékají a podělit se s občany o osudy těch, kdo hazardu propadli. K tomu využijeme internetové stránky, facebook, budeme zvát zajímavé hosty a pořádat veřejné diskuze a happeningy. Na rozdíl od majitelů automatů a provozovatelů heren nemáme finanční prostředky na tuto kampaň, nestojí za námi žádní sponzoři. Tato iniciativa vychází z našeho hlubokého přesvědčení, že hazard našemu městu neprospívá.

Obracíme se tímto prohlášením také na představitele dalších spolků, sdružení, škol a jiných společenství s nabídkou připojení se k této iniciativě. Uvítáme rovněž dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoci s přípravou. Prosíme také naše spoluobčany o zaslání vlastních zkušeností s projevy důsledků hazardu v našem městě. Pište nám prosím na email: hazardustop@seznam.cz

Děkujeme za Váš přínos k pozitivní změně.

V Ústí nad Orlicí 7. května 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s