Zastupitelé města Ústí nad Orlicí zakázali hazard na území města, ovšem s regulací v čase

Již na svém druhém zasedání, prvním pracovním, zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí vyhlášky, která reguluje provoz výherních automatů na území města tak, že se nové stroje schvalovat nebudou a ty stávající mohou být dále provozovány po dobu na kterou jsou povoleny.
Jak tomu rozumět ?
Herny v našem městě budou dál minimálně pět let. Jen automatů v nich bude postupně ubývat. Městští zákonodárci také spoléhají na nový loterijní zákon, který by nastavil pravidla stejná a přísná v celé zemi. Nechtějí příliš razantně omezit tento sektor podnikání a chtějí jen postupně snižovat příjem z hazardu do městské pokladny.
Nás trápí především to, že referendum, které proběhlo, bylo o nulové toleranci – okamžitém zákazu hazardu. K tomuto kroku se ale zastupitelstvu nechce a nenavrhla ho ani Rada města. Přesto se o něm alespoň hlasovalo formou pozměňujícího návrhu, ovšem podpořilo ho pouhých 7 městských poslanců.
My, jako nepolitická iniciativa, jsme zklamáni z toho, že zastupitelé nenašli odvahu reflektovat výsledek referenda a zvážit jak morální aspekt tak i sociální dopad dalších let fungování hazardu v našem městě. Místo něj se diskutovaly procedurální záležitosti a na jednání byli přizvání zástupci hazardní lobby.

Dva dny před Vánocemi jsme se sešli k reflexi celého našeho půlročního snažení a velmi kladně jsme hodnotili referendum jako zkušenost přímé demokracie pro voliče, otevření této ožehavé otázky a její debatování se zapojením veřejnosti, škol a médií, jakož i vysokou účast u samotného plebiscitu (nejvyšší z českých měst). Pojmenovali jsme si jak nevyužité příležitosti tak i další postup. Jsme rozhodnuti téma škodlivosti gamblingu a hazardního průmyslu nadále připomínat, dohlížet na účinné naplňování vyhlášky – a v případě že se ukáží naděje na vyřešení hazardu přijetím nového loterijního zákona jako liché, jsme připraveni znovu vrátit téma regulace hazardu do zastupitelstva, případně navrhnout další formy regulace.
Zároveň děkujeme všem, kdo se do celého dobrodružství zapojili – minulým i současným zastupitelům a radním, veřejně činným osobnostem města, ředitelům škol a učitelům, studentům, dobrovolníkům a aktivistům, spolkům a občanským sdružením, církvím, nadaci VIA a velký dík patří i médiím, které poskytly kauze prostor.
Pro nás, hybatele této aktivity, bylo posledních 6 měsíců náročných, děkujeme našim rodinám za podporu a vám všem, kteří jste nám vyjádřili svou podporu děkujeme za vaši účast. Jde o naše město a cítíme potřebu vést debatu o tom, jak bude vypadat.
Za iniciativu Hazardu Stop v Ústí nad Orlicí
Dan Dostrašil

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s