Argumenty a protiargumenty

Naše argumenty

Uvádíme zde nejčastější pseudoargumenty hazardní lobby a hazardu nakloněným politiků, které vyvracíme našimi protiargumenty.


prohazardní argument “peníze do městské kasy”
x
vyvrácení argumentu “peníze do městské kasy” naší iniciativou

Obecný vzorec počítá s tím, že občané v automatech utopí přibližně 20 x více peněz, než které z hazardu doputují do obecní kasy. Aby město dostalo z hazardu do své kasy 10mil. Kč, tak naši spoluobčané musí nejprve v automatech prohrát až 200 000 000Kč. Tato suma mohla být z podstatné části utracena u místních obchodníků, v místních obchodech, což by ekonomiku  města popohnalo kupředu. Tyto peníze pak chybí jednotlivcům, dětem, provozovatelům solidních restaurací a pohostinství, obchodníkům atd. Tato obrovská částka ve městě chybí a nelze ji ničím nahradit. Pro jasnou představu je vhodné uvést názorný příklad. Na zakoupení míče pro fotbalisty z „hazardních příjmů“ obce musí otec rodiny nejprve prohrát v automatech svoji měsíční výplatu. Sport se tak  v ústech některých hazard hájících politiků stává rukojmím hazardu, obhajobou přítomnosti jeho škodlivých dopadů (ekonomických, společenských, estetických aj.). To je v rozporu s původně ušlechtilým posláním sportu.

 

prohazardní argument “černé herny”
x
vyvrácení argumentu “černé herny” naší iniciativou

Města kde zastupitelé aplikovali nejsilnější nástroj proti hernám, nulovou tolerenci, nezaznamenávají problémy s černými hernami buďto vůbec anebo jen v kusových množstvích. Herna není láhev alkoholu předávaná pod mostem za prohibice v USA. Herna je prostor s dveřmi, automaty jsou těžké, špatně přenosné, musí tam docházet větší množství lidí. Černá herna je proto odhalitelná. Společnost stojí odhalení a zavření případné protizákonné černé herny méně úsilí i financí, než-li kolik musí vynakládat na  řešení dopadů hazardu nyní. K problematice černých heren uvádíme vyjádření Policie ČR: “Policie ČR nemá vážnou obavu ze vzniku černých heren, jelikož je v jejích zákonných možnostech na tyto případně vzniklé herny reagovat trestněprávními prostředky.” Uvedla mluvčí Policie ČR Andrea Zoulová.

prohazardní argument “nezaměstnanost”
x
vyvrácení argumentu “nezaměstnanost” naší iniciativou

Pravdou je naprostý opak. Závislost na hazardu, která je srovnatelná se závislostí na pervitinu, již také v Holešově přivedla k bankrotu jednotlivce i živnostníky. Po zavřených hernách nezůstane díra do země. Prostory se obsadí jinými, pro občany prospěšnějšími provozovnami, které budou zaměstnávat stejný, spíše však vyšší počet lidí. K tomu dojde o to pravděpodobněji, pokud z města zbytečné nezmizí až 200 milionů korun vinou hazardu.

 

Prohazardní argument “svobodná volba”
x
Vyvrácení argumentu “svobodná volba” naší iniciativou

Úkolem státu a obcí je zajistit blaho občanů a zdravě fungující prostředí, ve kterém žijí. Mají stanovovat pravidla, která by měl každý slušný občan dodržovat. Pokud je zřejmé, že automaty ročně způsobí obrovský počet osobních bankrotů, sebevražd a váže se na ně velký objem trestné činnosti, je to situace, kdy město nebo stát zakročit mají. VLT hrací přístroje jsou daleko nebezpečnější, než-li alkohol nebo kouření. Alkohol nebo kouření Vás finančně nezničí za pár hodin a nedostanou Vás do dluhové pasti, ze které se již nedostanete. VLT stroj umožňuje prohrát jmění celé rodiny za jeden večer a je dokázáno, že závislost na hazardu je velmi podobná závislosti na tvrdých drogách. Herny svobodnou vůli lidem často odnímají a mají negativní celospolečenské dopady, proto by měly být zásadně regulovány. Naprostá svoboda jednotlivce je v případě přístupu k hernám podřízena potřebnému řešení společensky patologického jevu, kterým gambling rozhodně je.

 

Prohazardní argument “přesun hazardu na internet”
x
Vyvrácení argumentu “přesun hazardu na internet” naší iniciativou

Na internet se v žádném případě nepřesune stejné množství lidí, kteří hrají v pouličních “kamenných hernách”. Zatímco pro hru v herně Vám stačí peníze a věk 18 let, pro hru na internetovém kasinu potřebujete počítač, připojení k internetu, počítačovou gramotnost, funkční bankovní účet bez exekucí (právě exekuce většina gamblerů již má a nemá bankovní účet), znalost práce s internetovým bankovnictvím, paypal apod. U sebe doma Vás také nikdo nebude nalévat tvrdým alkoholem zdarma, aby oslabil Vaše zábrany prohrát všechno, co máte u sebe, tak jak se často děje ve velkých sítích kamenných heren. Všechny tyto vyjmenované body jsou překážky, které sníží počet hrajících lidí na internetu v porovnání s pouličními hernami.

/zdroj: http://www.ustibezhazardu.cz/inpage/nase-argumenty/ /

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s